آمادگی برای آزمون‌های رسمی کشوری و بین‌المللی

تاکرها؛ هوش مصنوعی بخاطرسپاری (بر اساس نظریه یادگیری)
تاکرها؛ هوش مصنوعی بخاطرسپاری
(بر اساس نظریه یادگیری)
آزمون ها

دکتر سلیمان نارویی

دکترای پرستاری

عضو دپارتمان پرستاری تاکرها

برای قبولی در آزمون ارشد پرستاری توصیه می کنم از شیوه نوین تاکرها استفاده کنید:
با شیوه تاکرها، شما نیاز به خرید هیچ کتاب و جزوه ای ندارید، و کامل ترین منبع آموزشی را خواهید داشت.
با شیوه تاکرها، محتوای درسی در «حافظه بلند مدت شما» تثبیت می شود و در «تله فراموش کردن مطالب» نخواهید افتاد.
با شیوه تاکرها، هر فرد بصورت اختصاصی برنامه درسی روزانه دریافت می کند.

شبکه‌های اجتماعی دکتر نارویی

■ رتبه اول کارشناسی ارشد آموزش پرستاری (گرایش داخلی جراحی) و دکتری پرستاری خارج از کشور
■ مولف و مترجم بیش از ۸۰ جلد کتاب در حیطه پزشکی و پرستاری
■ پژوهشگر برتر دانشجویی ۱۳۸۷
■ پژوهشگر برتر بسیج جامعه پزشکی کشور در سال ۱۳۹۰
■ پژوهشگر برتر سازمان نظام پرستاری سال ۸۸
■ پژوهشگر برتر سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۴